Dom > Novice > Vsebine

Uporaba humične kisline v proizvodnji

Jun 06, 2017

Huminska kislina se pogosto uporablja le kot glavna sestavina organske snovi v tleh pri pridelavi sadja, večina pridelovalcev sadja pa nima dovolj znanja in raziskav o svoji naravi, funkciji in uporabi. Humična kislina Glede na rezultate raziskav kitajskega združenja humidne kisline v državi in ​​v tujini, v kombinaciji s pridelavo sadja in plodnostjo sadnega drevja, je uporaba humične kisline v pridelavi sadja povzeta takole:

Huminska kislina (Huminska kislina, skrajšana ha), Huminska kislina, ki se pogosto šteje za skupino spojin, ki vsebujejo aromatično strukturo, ki je po naravi podobna amorfni kisli snovi. Huminska kislina je dinamična, rastlinski ostanki (predvsem rastlinski ostanki) z mikrobnim in geokemičnim razkrajanjem in sintezo razreda naravnih organskih makromolekulnih polimerov, predvsem z ogljikom, vodikom, kisikom, dušikom, fosforjem, žveplom in drugimi elementi, poleg tega vsebuje tudi majhno količino kalcija, magnezija, železa, silicija in drugih elementov. Molekularna struktura je zelo kompleksna, z aromatičnimi jedri kot glavnim telesom, z različnimi funkcionalnimi skupinami, predvsem hidroksilom, fenolnim hidroksilom, kinonom, alkoholnim hidroksilom, brez kinonskega ogljika, metoksi in podobno. Humične kisline so pogosto označene kot humične kisline in fulvic kisline.

Huminska kislina je rjava do črna ohlapna praškasta materija, Humična kislina je lahko topna v močnih alkalnih in etilnih dveh polarnih organskih topilih, ki vsebujejo amin dušik. Fulvinska kislina se lahko raztopi v vodi in organskih topilih, kot so alkalna, kisla raztopina in etanol. Huminska kislina ima značilnosti koloidne kemije, površinske aktivnosti, šibko kislost in kisle funkcionalne skupine, ionsko izmenjavo, kompleksni kelat, redoks, kemično stabilnost humične kisline, fotodegradacija, kemična modifikacija in biološka aktivnost.


Huminske snovi se pogosto uporabljajo v tleh, premogu, vodi in drugih naravnih okoljih. Naravna huminska kislina se lahko razdeli na humno kislino v tleh, humično kislino, humično kislino in tako naprej v obstoj področju. Ker ima huminska kislina posebno funkcijo, ima pomembno vlogo pri nadzoru peska, izboljšanju tal, čiščenju komunalnih odplak, gradnji ekološkega kmetijstva, proizvodnji zelenih kmetijskih proizvodov, razvoju zdravil in zdravil. Huminska kislina Glavna tok humih snovi v okolju ima zaščitni učinek na biološko in človekovo zdravje, vendar ima tudi določen toksičnost in patogene dejavnike ter jo je treba racionalno uporabiti. Trenutno so glavni proizvodi, razviti v sadni industriji, gnojila, pesticidi, absorpcijska sredstva za vodo in tako naprej.

Humični pesticidni pesticid je postal osrednja točka javnosti na področju varstva sadja in okoljske varnosti, zato je nujno razviti zeleni pesticid z visoko učinkovitostjo, nizko toksičnostjo, varnostjo in gospodarnostjo v sadnih drevesih. Humidna kislina pesticid je kompleks pesticidov, ki ga sestavljajo huminska kislina in pesticid, ki ima dvojne značilnosti huminske kisline in pesticidov in je nekakšen nov pesticid zelenega sadnega drevja. Huminske kisline so neke vrste material z veliko notranjo površino in močna adsorpcija. Kemični pesticidi imajo funkcije počasnega sproščanja in sinergije, zmanjšujejo toksičnost, stabilizirajo adsorpcijo in zmanjšajo odmerjanje.


Huminska kislina voda Zadrževalno sredstvo je osnovna surovina huminske kisline. Sredstvo za zadrževanje vode z vodno kislino, ki je bilo razvito s kopolimerizacijo presadkov, je bilo število črk in 120-krat več kot pri čisti in navadni fiziološki raztopini ter očitno vplivalo na sušno odpornost in povečano porabo vode.